BetongResurs AB

Er samarbetspartner genom hela byggprocessen
– från idé till färdigt byggnadsverk

VISION

Om oss | BetongResurs i Örebro AB

BetongResurs i Örebro AB startade 1997. Från början gjorde vi enbart betongarbeten...

Läs mer

Kundfokus

För oss är det viktigt att bygga upp ett starkt förtroende med våra uppdragsgivare. Att vara lyhörda för behov och önskemål och att lösa dessa på ett så smidigt sätt som möjligt.

BetongResurs AB är ett företag med stora ambitioner att växa. Både när det gäller kompetens, miljömedvetande och storlek.

Din samarbetspartner genom hela byggprocessen från idé till färdigt byggnadsverk.

Våra projekt

Tunnbindaren 16

Tunnbindaren 16 i Örebro, bostadshus med 88 lägenheter och övriga lokaler.

Vi utförde ROT-renovering som totalentreprenad, med bland annat helt nya ytskikt och installationer samt ny VVS och ventilation.

Virginska

Virginska skolan. Projektet omfattar ombyggnad av plan 5 solskydd samt fasad och fönstermålning. Utfördes under 2016/2017.

Borgen

Projektet omfattar tillbyggnad av fläktrum på vinden för att ge plats åt större aggregat. Våning 3-4 byte av samtliga installationer samt renovering av samtliga ytskikt, befintlig planlösning behålles. På entréplan byggdes ny elevcafeteria, ny servering samt renoverades befintlig matsal. Projektvolym 22 Mkr.

Skofabriken Skebäck

Skofabriken Skebäck.
Projektet omfattar rivning och anpassning av två olika kontor med en gemensam entré. Totalt 750 kvm.

Sannahed centrumhuset

Sannahed Centrumhuset.
Projektet omfattar ut och invändig ombyggnation åt Kumla Bostäder. Ett flerbostadshus på 800 kvm på tre våningar och 11 lägenheter.

Våra projekt

Tunnbindaren 16

Tunnbindaren 16 i Örebro, bostadshus med 88 lägenheter och övriga lokaler.

Vi utförde ROT-renovering som totalentreprenad, med bland annat helt nya ytskikt och installationer samt ny VVS och ventilation.

Virginska

Virginska skolan. Projektet omfattar ombyggnad av plan 5 solskydd samt fasad och fönstermålning. Utfördes under 2016/2017.

Borgen

Projektet omfattar tillbyggnad av fläktrum på vinden för att ge plats åt större aggregat. Våning 3-4 byte av samtliga installationer samt renovering av samtliga ytskikt, befintlig planlösning behålles. På entréplan byggdes ny elevcafeteria, ny servering samt renoverades befintlig matsal. Projektvolym 22 Mkr.

Skofabriken Skebäck

Skofabriken Skebäck.
Projektet omfattar rivning och anpassning av två olika kontor med en gemensam entré. Totalt 750 kvm.

Sannahed centrumhuset

Sannahed Centrumhuset.
Projektet omfattar ut och invändig ombyggnation åt Kumla Bostäder. Ett flerbostadshus på 800 kvm på tre våningar och 11 lägenheter.